Industrimannen Peter Wessel Wind Kildal er opphavet til Kildals vei (1917) og Kildals have som Høyenhallparken er en del av. Kildal bodde på Høyenhall om somrene, og i «Nedre Park» står fortsatt noen av lindetrærne som omkranset Kildals musikkpaviljong. Det er derfor ikke første gang det ble avholdt konsert i Høyenhallparken – men muligens en av de første av litt størrelse siden 1880 eller så.

P.W.W. Kildals slekt stammet fra Hægeland kommune i Vest-Agder, men Kildal selv ble født i Borgund på Sunnmøre 27. november i 1814. Som ung ble Kildal sendt til Christiania for å gå i handelslære hos Chr. Benneche som drev kolonial og vinhandel i Grensen.

Allerede i 1842 startet Kildal egen forretning innen samme bransje som kjøpmann Benneche. Handelsvirksomheten vokste og Kildal kjøpte flere eiendommer – blant annet det som i dag er Høyenhall. Her anla han en stor frukt- og bærhage på rundt 200 mål som den gang var den største i landet. Gartnerstua finnes fortsatt som Steinborgveien 2 og lekehuset til Kildals døtre står i Kildals vei 18.

I området ved Østensjøbekken – som den gang het Buskerudbekken – hadde Kildal diverse bedrifter; brisselmølle (produksjon av fargestoffer), kalkfabrikk, krittmølle og mineralvannsfabrikk. Lenger nede ved Bryn hadde han også en sjokoladefabrikk, og Kildal regnes også som grunnleggeren av Lilleborg Fabrikker.

P.W.W. Kildal døde 22. mars 1882 og over 2000 personer fulgte ham til graven på Vår Frelsers Gravlund.

            I dag kalles øvre park for Andedammen. Høyenhall vels hus ligger også i denne parken med adresse Drivhusveien 2. Nedre park kalles i dag Høyenhallparken.