Utleieregler for Høyenhall velhus

Publisert av Lars Ole Ørjasæter den 04.11.16. Oppdatert 27.10.19.

 

Brann og sikkerhet

Høyenhall Velhus er godkjent for 30 personer av Oslo Brann- og redningsetat. Brannslukningsapparat henger ved siden av ytterdøren. Brannteppe står på hyllen i kjøkkenet (over vasken). Ved brann: Ring 110. Politi: 112. Ambulanse: 113. Se instruks nederst.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke inne i velhuset. Det finnes en metallbøtte for sneiper utenfor huset. Sneiper og annet innhold i bøtten fjernes av leietaker.

Fakkelbokser m.m.

Det er strengt forbudt å sette fakkelbokser på trapp/repos (treverk). Brukte fakkelbokser fjernes etter bruk. Det skal ikke søles med stearin ute eller inne.

Plakater og pynt

Det er strengt forbudt å henge opp plakater/pynt etc. ved å bruke stiftemaskin, stifter, spiker eller skruer på vegger og i tak. Det samme gjelder pakketape/gaffa. Kun maskeringstape/frysetape kan benyttes, og all tape fjernes etter bruk.

Skader og mangler

Leietaker er ansvarlig for skader som påføres velhuset – ute og inne. Skader som knust glass etc. meldes umiddelbart til utleieansvarlig slik at det alltid er komplett dekketøy til 30 personer. Andre mangler (toalettpapir/tørkepapir/såpe etc.) meldes også.

 

Dersom utleier må rydde/sette på plass/vaske ekstra, eller setter igjen søppel inne eller ute forbeholder Høyenhall vel seg retten til å sende ekstraregning på dette basert på gjeldende timepris, minimum NOK 600. Søppelkonteiner skal være låst.

 

Vedtatt på styremøte i Høyenhall vel 20. november 2017.

 

Høyenhall Vel ønsker alle
en hyggelig dag/kveld på velhuset!
Høyenhall velhus

Instruks for bruk av velhuset

 

Avfall

Høyenhall Vel kildesorterer. Avfallsbøtter står på kjøkkenet (matavfall, plast og restavfall) samt på toalettene (restavfall). Nye poser for matavfall, plast og restavfall skal legges i alle bøtter etter tømming (poser ligger i nederste kjøkkenskuff). Avfall kildesorteres i rett kontainer ute på gaten og alt avfall unntatt papir, skal være emballert i plastpose med dobbelt knute jf. Oslo kommunes krav til avfallshåndtering. Nøkkel til avfallskontainerne henger på innsiden av skapdøren i vaskeskapet ute i gangen. Tomgods etc. fjernes av leietaker. Leietaker påser at det ikke ligger tomgods/sneiper eller annet søppel rundt velhuset eller ved kontainerne. Søppel skal ikke plasseres utenfor søppelkonteiner. Vi fakturerer for eventuell bortkjøring.

Renhold

Leietaker støvsuger og vasker huset etter endt bruk. Dette skjer umiddelbart etter at arrangementet er avsluttet om ikke annet er avtalt. Vegger på kjøkken og toaletter må rengjøres. Spesielt viktig er rengjøring av toaletter og gulv. Utstyr for gulvvask/renhold står i skapet i gangen. Dørmattene ristes. Velhuset har sentralstøvsuger. Kontakten er bak kjellerlemmen og slange etc. henger i garderoben. Den som ikke ønsker å utføre gulvvasken selv, kan bestille dette til gjeldende timepris – og minst en uke før starten på leieforholdet. Bestilt vask er definert som vask av gulv, støvsuging av sofaer samt renhold av overflater på kjøkken og toaletter. Leietaker utfører selv rydding (stoler og bord tilbake på plass), oppvask og fjerning av alt avfall (kildesortering i rett kontainer).

Oppvask

Alt som benyttes av servise, dekketøy og annet skal vaskes opp og settes tilbake på plass før lokalet forlates. Vi har fått ny oppvaskmaskin. Bruksanvisningen på veggen er ikke den aller beste. Maskinen går på varmtvann (og ingen kraner skal røres), men det tar likevel litt tid før vannet er varmt nok. Start derfor maskinen i tide. Det er også spesialkurver i skapet til venstre for maskinen. Bestikk skal vaskes to ganger – først liggende, så i bestikkurv. Merk følgende: Når siste vask er ferdig og maskinen skal tømmes for vann: Start med å ta ut silen til venstre inne i maskinen. Lukk så døren, trykk piltast til C1 vises og trykk start. Da tar det et par minutter før maskinen er tom og viser OFF. Åpne døren, sett inn (og lås) filteret og la døren stå oppe.

Lys

Alt taklys styres fra brytere/dimmere inne i lokalet. Det er to taklys i entreen med hver sin bryter. Husk å sjekke lyset på toalettene. Når velhuset forlates skal alt lys slukkes.

Varme

Velhuset er utstyrt med varmepumpe og peis. Varmepumpen er husets eneste store varmekilde står fast på +20 °C (eller litt mer om vinteren). Dersom temperaturen endres skal den settes tilbake til opprinnelig temperatur når lokalene forlates. Det skal ikke foretas andre justeringer på varmepumpen (se informasjon under). Leietaker er juridisk ansvarlig for frostskader og annet dersom lokalet forlates og varmepumpen er slått av! Ved bruk av peis må egen ved medbringes. Aske må fjernes i etterkant (ikke med støvsuger). Peisdørene skal være lukket ved bruk.

Dører og vinduer

Påse at alle vinduer er låst med samtlige hasper etter bruk. Alle dører unntatt kjøkkendøren være lukket når velhuset forlates.

Stoler og bord

Etter bruk tørkes stoler og bord over før de settes tilbake på plass. Det finnes ekstra bord i kjelleren.

Sofagruppene

Sofaene henger sammen og skal ikke flyttes. Sofabord settes på rett plass om de er flyttet.

Alarm

Velhuset er utstyrt med alarm som settes på når ytterdøren låses med tilsendt kode (se punkt: Dørlås). Døren kan låses fra innsiden med vrider.

Dørlås

Hoveddøren er utstyrt med kodelås. Ansvarlig leietaker mottar kode per e-post før leieperioden. Døren skal låses forsvarlig etter endt leieperiode. *-knappen holdes inne i 2 sekunder før kode tastes. Da går alarmen også på. Det avsluttes med *-tast (se tilsendt e-post). 

Parkering

Gateparkering. Biler må parkeres slik at de ikke er til hinder for trafikk til og fra nabohusene. Det må også være plass for redningsetatens biler (bredde 300 cm).

Ventilasjon

Det er spalteventiler over alle vinduer. Disse er lukket om vinteren.

 

Vet du hvordan en termostat virker?

Varmepumpen står på 20 °C en temperatur de fleste synes er ok. Dersom du synes at det etter hvert blir for varmt, er det ikke på grunn av varmepumpen. Den slutter å varme opp når 20 °C passeres. Det hjelper altså ikke å senke temperaturen på varmepumpen – eller å slå den av!

Luft heller ved å åpne et par vinduer noen minutter (og husk at du er ansvarlig for at haspene kommer på i etterkant!).

Hver person og hvert talglys avgir cirka 100 watt varme. F.eks. tredve personer og 20 telys, utgjør 5000 watt. Det er derfor det blir for varmt – ikke fordi varmepumpen står på 20 °C.

 

 

Branninnstruks

 

Ansvarlig leietaker:

1.        Orienter alle om rømningsveger.

2.        Sørg for at alle rømningsveger ikke er blokkert.

3.        Ta rede på hvor slokkeutstyret befinner seg.

 

Ved brann:

1.        Ring Oslo Brann- og redningsetat på telefon 110.

2.        Åpne alle rømningsveger. Evakuer bygningen.

3.        Få alle som oppholder seg i velhuset ut til samlingssted på gaten.
            Eldre/uføre og barn hjelpes ut.

4.        Siste person ut lukker alle dører og vinduer.
            Ved mindre branntilløp, forsøk å slokke brannen ved hjelp av
            tilgjengelig slokkeutstyr.

5.        Møt Oslo Brann- og redningsetat og orienter slukningsleder.

6.        Følg anvisningene fra Oslo Brann- og redningsetat og bistå om
            nødvendig.