*
Inventaroversikt

Inventaroversikt

Velhuset er åpent for leie i henhold til bruk av forsamlingslokaler gitt at krav til smitterestriksjoner overholdes. Smitterestriksjoner med Nasjonale bestemmelser skal etterleves og Leietaker ansvarer for å etterleve disse. (eksempel: etterleve hygienekrav, avstand mellom personer, antall personer, og liste over hvem som er tilstede). Huset som består av to stuer (5,6x7,75 meter/43 m2 og 5,6x5,0 meter/28 m2), entre, kjøkken og to toaletter, er per dato tilpasset grupper inntil 30 personer og det er sitteplasser og dekketøy til dette antallet.

Les mer
Bli medlem!

Bli medlem!

Høyenhall vel er arbeider for at det skal være hyggelig å bo på Høyenhall, og medlemskapet er forbeholt beboere i området Høyenhall med tilgrensing til områdene Manglerud og Furulund. Arbeidet er basert på frivillig innsats - blant annet i form av dugnader, men resten er ikke helt gratis - som for eksempel oppussing av velhuset som startet i 2017. Vi trenger deg derfor som betalende medlem. Medlemskap er forbeholdt de som bor innen Høyenhall-vels område.

Les mer
Leiepriser 2020

Leiepriser 2020

Leiepriser for Høyenhall velhus 2020 er som følger: Ukedager mandag til fredag fram til 20.00: Medlem NOK 550 - Ikke medlem NOK 800. Ukedager mandag til fredag fram til 24.00: Medlem NOK 1700 - Ikke medlem NOK 3000. Helligdager samt lørdag og søndag: Medlem NOK 1700 - Ikke medlem NOK 3000. Leieprisene endres per 01.01. hvert år og gjelder også for bestillinger som ligger inne per denne datoen. Når du bestiller: Oppgi navn, fullstendig postadresse, e-postadresse, mobiltelefon og om du er medlem av Høyenhall vel. Bestilling skjer kun via e-post: post@hoyenhallvel.no Vi leier ikke ut til personer under 25 år. Leietaker er juridisk ansvarlig for leieforholdet og må være til stede i hele leieperioden.

Les mer
Utleieregler for Høyenhall velhus

Utleieregler for Høyenhall velhus

Høyenhall velhus ligger midt i et boligområde. Trafikk til og fra velhuset – spesielt på kveldstid – må derfor skje slik at det ikke er til sjenanse for naboene. Det samme gjelder bruk av musikkanlegg etc. Arrangementer i velhuset avsluttes 01.30 og huset forlates av ansvarlig sistemann innen 02.00. NB! På grunn av naboene ber vi også om at en ikke blir stående og prate utenfor etter at festen er over. Søppel skal fjernes av leietaker. Eventuellt hensatt søppel fjernes på leietaksers kostnad og blir fakturert. (Dette gjelder opprydding inne/ute/ikke låst søppelkonteiner, etc). Søppelkonteiner skal låses, dersom den blir full skal leietaker fjerne sitt søppel.

Les mer
Høyenhall vel

Høyenhall vel

Velkommen til Høyenhall vels hjemmeside. På denne siden finner du utleiepriser, når velhuset er utleid (se «Kalender») samt utleiereglement. Om du ønsker å leie velhuset, send en e-post til post@hoyenhallvel.no og oppgi ønsket dato samt postadresse, e-post og mobiltelefon. E-post leses en til to ganger per uke. (Vanligvis mandag og torsdag). Vær tolmodig, husk arbeidet gjøres av frivillige. Epost: post@hoyenhallvel.no

Les mer
*