Høyenhall vel

Publisert av Lars Ole Ørjasæter den 04.11.16. Oppdatert 27.10.19.
Høyenhall vel og velhuset i Drivhusveien 2 driftes av et styre som velges på årsmøtet i februar hvert år. Styrearbeidet er på frivillig basis og det utbetales ikke styrehonorar eller andre ytelser til styremedlemmene. Driften av velhuset skjer også ved frivillig innsats, og huset har ikke ansatt betjening/vaktmester.

Inventaroversikt

mandag 28. mai kl. 13:36

Bli medlem!

mandag 23. oktober kl. 13:23

Leiepriser 2020

fredag 04. november kl. 10:55

Utleieregler for Høyenhall velhus

fredag 04. november kl. 12:05

Høyenhall vel

fredag 04. november kl. 11:03