Høyenhall vel

Publisert av Lars Ole Ørjasæter den 04.11.16. Oppdatert 27.10.19.
Høyenhall vel og velhuset i Drivhusveien 2 driftes av et styre som velges på årsmøtet i februar hvert år. Styrearbeidet er på frivillig basis og det utbetales ikke styrehonorar eller andre ytelser til styremedlemmene. Driften av velhuset skjer også ved frivillig innsats, og huset har ikke ansatt betjening/vaktmester.